شهرداری شهر کوت سید نعیم
 
 
 
در ابتدا ضمن تبریک شهر شدن کوت امید است که در

 ادامه با همکاری و همیاری اهالی محترم و شریف

 بتوانیم شهری پاک و نمونه بسازیم

 |+| نوشته شده در  جمعه دوم فروردین ۱۳۹۲ساعت 18:42  توسط مهدی سواعدی عزیزی  | 
 
  بالا